Nazwa wyniku

APLIKACJA MOBILNA I Develop (01)

Wiodąca organizacja:

FUNDACJA CAT

Szczegółowy opis:

 

Najważniejszym RPI powstałym w wyniku działań projektowych jest aplkiacja mobilna I-develop, skierowana do wolontariuszy i organizacji, zajmujących się implementacją projektów EVS, która usprawni pracę wyż wym podmiotów w zakresie realizacji EVS, a co za tym idzie przyczyni się do podwyższenia jakości tych realizacji. 
Aplikacja instalowana będzie na smartfonie wolontariusza (android). Dostęp do niej będzie można jednak uzyskać z poziomu przeglądarki internetowej, w razie gdyby wolontariusz nie posiadał smartfona. Jednocześnie- strona www, pozwalająca na dostęp do aplikacji będzie dedykowana dla instytucji zaangażowanych w

implementację projektu - mentorzy, koordynatorzy i inni interesariusze (jeśli posiadać będą uprawnienia) będą mogli na bieżąco śledzić dane, generowane przez wolontariusza podczas jego pobytu nt. Projektu, w jakim uczestniczy. Dzięki temu, oprócz natychmiastowego feedbacku odnośnie swoich działań, organizacje będą mogły szybciej podejmowac działania zaradczo naprawcze w zakresie pracy z wolontariuszem. Dodatkowo- fakt dostępności dla kazdego interesariusza i konieczność minimalnej aktywności ma podkreślać, za Kartą EVS fakt, iż role organizacji koordynujących, hostujących i goszczących w procesie uczenia się wolontariusza są istotne i każdy z tych podmiotów powinien kontrybuować.Ponadto, dzięki możliwości przesyłania zdjęć przez wolontariusza z krótkim ich opisem jego pobyt i osiągnięcia będą lepiej i dokładniej dokumentowane. Informacje zbierane przez aplikacje służyć mają przede wszystkim monitoringowi procesu uczenia się wolontariusza EVS i nabywanych przez niego kompetencji (dla organizacji). Jednoczesnie, dla samego wolontariusza apk stanowić będzie narzędzie ułatwiające refleksję nad własnym procesem uczenia się, a co najważniejsze- pozwoli mu realnie ocenić poziom/jakość nabywanych kompetencji kluczowych. Dzięki temu- zarówno organizacja, jak i sam wolontariusz będą poinformowani, które kompetencje stanowią jeszcze obszary rozwoju, a które wolontariusz opanował na tyle, by móc je później wykorzystywać lub też swobodnie transferować.  Apk pozwoli również na analizę osiągnięć wolontariusza, transparentność procesu dochodzenia do kompetencji, szybki transfer zdjęć, dokumentujących jego pobyt EVS oraz będzie znaczącym ułatwieniem, jeśli chodzi o wypełnianie Youthpassa. Ponadto, dzięki temu, że dostęp do konta jednego projektu EVS mają wszyscy interesariusze (org. Wysyłająca, goszcząca oraz koordynująca i wolontariusz/dostępność o różnych uprawnieniach) możliwy jest również monitoring procesu przygotowania wolontariusza do pracy na sicie wolontariackim- widoczny będzie poziom znajomosci języka, zainteresowania (portfolio), ale też odbycie szkolenia przygotowawczego, pre departure, etc. Każdy projekt EVS wymagać będzie od organizacji założenia osobnego konta na aplikacji (dostępne z poziomu przeglądarki), tam nadawane będą uprawnienia i założone wolontariuszowi konto. Wolontariusz przy pierwszym logowaniu wypełniać będzie informacje o sobie- podstawowe dane oraz  cele, zainteresowania, cele długo i krótko terminowe; etc. Z kolei organizacja wysyłająca uzupełnia jego profil o działania przygotowawcze oraz o ewaluację jego kompetencji językowych, ew. innych potrzebnych informacji. Organizacja przyjmująca uzupełnia profil wolontariusza o jego harmonogram zajęć, który będzie realizowany podczas pobytu EVS. Wszystkie organizacje widzą uzupełniony profil wolontariusza, dzięki czemu wiadomo będzie np., czy szkolenie przygotowawcze się odbyło, czy zorganizowano on arrival training, czy wolontariusz odbywa lekcje języka podczas pobytu. Dzięki informacjom uzupełnianym podczas pobytu wolontariusza zarówno on sam, jak i organizacje będą mogli szczegółowo śledzić i rozumieć proces jego uczenia się, a co ważniejsze- ocenić nabywane kompetencje.Wolontariusze zachęcani będą do uzupełniania apk podczas pobytu co wieczór, a minimum raz w tygodniu podczas cotygodniowych reflection groups. Aplikacja mobilna stanowi dużą innowację w zarządzaniu jakością nabywanych kompetencji EVS- atrakcyjność formy wpłynie dodatnio na motywację do jej użytkowania. Jednocześnie – częstotliwość uzywkowania apk wpłynie na łatwość wypełniania Youthpassa. Poza tym, bezpośredni dostęp do informacji, związanych z efektami uczenia się jaki zyskają interesariusze, zaangazowani w implementację projektów EVS pozwoli znacząco wpłynąć na jakość projektów. Konsorcjum chce promować i wdrażać to rozwiązanie pośród innych, akredytowancyh organizacji EVS, widząc w nim możliwość wypracowania i zachowania jakości/standardów w implementacji projektów EVS.