Pamiętnik_3.jpg

LEARNING DIARY 

Nazwa wyniku

LEARNING DIARY (O2)

Wiodąca organizacja:

ASSOCIATION FOR EUROPEAN COOPERATION DEVELOPMENT AND COMMUNICATION

Szczegółowy opis:

 

Learning Diary posiada podobne założenia i cele, co aplikacja mobilna I-develop, jego przeznaczenie jest również bardzo zbliżone. Konieczność wyprodukowania papierowej wersji aplikacji wypływa z kilku powodów:
1. praca na miejscach wolontariackich bez dostępu do nowoczesnych technologii i Internetu (Nepal, Indie, Wietnam, biedniejsze obszary Europy Wschodniej)
2. Projekty kierowane dla wolontariuszy EVS z mniejszymi szansami, w szczególności na płaszczyźnie ekonomicznej- nie posiadających smartfona i/lub laptopa.

 

Learning Diary wydany zostanie w formie organizera dla wolontariusza EVS, oprócz części nakierowanej na monitoring procesu dochodzenia do kompetencji, oceny kompetencji oraz ustanawiania celów długo i krótko terminowych, znajdzie się tam również część, którą wypełniać będzie organizacja przyjmująca-  znajdą się tam informacje o organizacji, dane kontaktowe, informacje o mentorze, telefony alarmowe, telefony do osób zaangażowanych w projekt, kontakty mailowe (w formie wlepki, tworzonej przez każdą z organizacji za pomocą  standaryzowanej formantki, dołączonej do Learning Diary), mapa miejska (organizacje we własnym zakresie drukują i uzupełniają mapkę). Wolontariusz będzie również uzupełniał informacje o sobie, swoich zainteresowaniach, celach oraz oczekiwaniach.Analogicznie do aplikacji, Learning Diary pozwalał będzie nie tylko na usprawnianie refleksji nad własnym procesem uczenia się, ale i planowanie aktywności, ustalanie krótko i długo terminowych celów, etc.Organizer będzie podzielony na tygodniowe sekcje, by ułatwić pracę z nim wolontariuszowi. Każda sekcja kończyć się będzie pustą przestrzenią, w której podczas cotygodniowych ewaluacji i reflection groups wolontariusz sporządzi krótką nutkę dla swojego mentora, która stanowić ma feedback, pozwalający na przedsiębranie szybkich czynności zaradczo naprawczych, jeśli proces uczenia się przebiega nie tak,jak powinien. Narzędzie nie posiada tak wysokiego stopnia transparentności jak aplikacja, jest jednak również łatwo transferowane, łatwo zabezpieczyć jego dostępność, jednocześnie posiada ten sam stopień usprawniania procesu refleksji nad uczeniem się wolontariusza oraz facylituje wypełnianie Youthpass.Learning Diary będzie dostępny dla wolontariusza online przed jego przyjazdem (jeśli wolontariusz ma możliwość skorzystać z komputera) po to, by mógł zapoznać się z nim. Przekazywany przez organizacje przyjmującą, wypełniany podczas pierwszych dni pobytu (on arrival training).