Asociacion Cazalla Intercultural

 

jest lokalną organizacja pozarządową mieszcząca się w Lorce (region Murcja) w południowo-wschodniej Hiszpanii, założoną w 2007 roku.

Misją naszej grupy specjalistów jest „promowanie aktywnej postawy obywatelskiej, integracji społecznej, mobilności młodych, wolontariatu, zrównoważonego rozwoju, obrony praw człowieka, integracji, sprzeciwu wobec dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, poprzez nieformalne metody edukacji, prowadzenie kampanii informacyjnych dla ludzi młodych oraz współpracę międzynarodową.

Nasza praca jest podzielona na 4 główne dziedziny.

  • Wolontariat – działamy jako organizacja wysyłająca/goszcząca/koordynująca EVS od 2003 roku. Przez ten czas gościliśmy około 35 wolontariuszy, wysyłając rocznie blisko 60 wolontariuszy po całym świecie. Asociacion Cazalla Intercultural angażuje się również w lokalne działania wolontariackie. Oprócz tego pracujemy nad narzędziami do rozpoznawania wiedzy wolontariuszy podczas projektów EVS - angażujemy się w rozwój systemu identyfikatorów dla 8 kluczowych kompetencji, ponieważ staliśmy się częścią zespołu, który opracował portfolio kompetencji dla EVS.

  • Budowanie potencjału - na poziomie lokalnym poprzez współpracę z lokalnymi władzami - centrum doradztwa i informacji, lokalne projekty i szkolenia; oraz na poziomie międzynarodowym poprzez rozwój systemów jakości głównie w zakresie pracy z młodzieżą i wolontariatu.

  • Międzynarodowa współpraca w dziedzinie młodzieży - Wymiana doświadczeń, tworzenie sieci i wdrażanie kursów szkoleniowych w zakresie wiedzy fachowej Cazalla - wolontariat, prawa człowieka, przemoc wobec kobiet, aktywne zaangażowanie, a także promocja wymiany młodzieży. Również umożliwianie młodzieży ze społeczności lokalnej pierwszych doświadczeń międzynarodowych i międzykulturowych.

  • Lokalna praca z młodzieżą - w skład której wchodzi centrum informacyjne dla młodzieży oraz lokalny projekt mający na celu wspieranie aktywnego zaangażowania młodzieży, integrację imigrantów w społeczeństwie lokalnym oraz walkę z rasizmem i dyskryminacją. Wspieramy kreatywność młodych ludzi i ręczymy za jakość ich pracy.